ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συμβατικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις της OKTABIT ΑΕ

Η OKTABIT ΑΕ, με έδρα στην διεύθυνση Γούναρη 26, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, ΑΦΜ 094447412 Φ.Α.Ε. Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ 0024258010000, εμπορεύεται προϊόντα σε πελάτες λιανικής και επιτηδευματίες τόσο από το φυσικό της κατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” και λειτουργεί υπό τον διακριτικό τίτλο “DELL EXCLUSIVE STORE”, όσο και από την παρούσα ιστοσελίδα της. Για τους σκοπούς των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης που αφορούν την παραπάνω δραστηριότητα, η OKTABIT ΑΕ (εφεξής “Εταιρεία”) και ο Τελικός Καταναλωτής (εφεξής “Αγοραστής”) θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα ως «Μέρος» ή «Μέρη».

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης που ακολουθούν θέτουν το συμβατικό πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής και έχουν σχεδιαστεί, αφενός προς εναρμόνιση των εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών συναλλαγών της Εταιρείας με το σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου για να ενημερώνουν κάθε πιθανό Αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Εταιρεία θα προχωρήσει σε πώληση και παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν. Παράλληλα ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με την πώληση των προϊόντων από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Κατά συνέπεια, η ενέργεια τοποθέτησης μια παραγγελίας από τον Αγοραστή για ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπόκειται πλήρως στην ισχύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε παραγγελία εφαρμόζονται αυτοί που έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Αγοραστή κατά το χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας.
Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης συμπληρώνουν τους ισχύοντες κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου προστασίας καταναλωτή όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, (ήτοι όχι σε πωλήσεις χονδρικής), για το ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο.

Άρθρο 2 – Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «OKTABIT Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», εδρεύει στην οδό Γούναρη 26, Αγία Παρασκευή Αττικής, ΤΚ 15343. Η επιχειρηματική της δραστηριότητα συνίσταται στην χονδρικώς και λιανικώς εμπορία συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών. Ειδικότερα η διάθεση των παραπάνω ειδών στον Τελικό Καταναλωτή γίνεται από τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας ή μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 3 - Συμβάσεις και Παραγγελίες

3.1 Τιμολόγηση - Έξοδα Αποστολής

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπολογίζονται σε Ευρώ, συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, τυχόν άλλους φόρους και επιβαρύνσεις και για αγορές εξ αποστάσεως ισχύουν την στιγμή της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της πριν την τιμολόγηση. Ο Αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
Οι εν λόγω τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται πρίν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και είναι ανάλογα του όγκου της. Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την ημέρα της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στο ισχύοντα ΦΠΑ θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την Εταιρεία την ημέρα της τιμολόγησης τους. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση εξόφλησης της αξίας της εκ μέρους του Αγοραστή.

3.2 Χαρακτηριστικά προϊόντων

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών τα οποία διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
Τα προϊόντα είναι συμβατά με την ισχύουσα Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Αγοραστή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 80-111-40-111, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3.3 Διαθεσιμότητα
Η προσφορά των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον Αγοραστή τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας, με προσωπικό μήνυμα. Η πληροφορία αυτή παρέχεται σε αρκετές περιπτώσεις απευθείας από τους προμηθευτές και μπορεί περιστασιακά να μην είναι αξιόπιστη.
Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα της ολικής ή μερικής έλλειψης προϊόντων μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Αγοραστής ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, για την διαθεσιμότητα των προϊόντων και την μερική ή ολική αποστολή της παραγγελίας του.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας:
  1. Η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα και ο λογαριασμός του Αγοραστή δεν θα χρεωθεί.
  2. Η Εταιρεία άμεσα θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για να τον ενημερώσει για την ακύρωση της παραγγελίας του και θα του ζητήσει να τοποθετήσει (εάν επιθυμεί) νέα παραγγελία εξαιρώντας τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα αποστολής μέρους της παραγγελίας:
  1. Η παραγγελία του Αγοραστή θα επικυρωθεί και ο τραπεζικός του λογαριασμός θα χρεωθεί σύμφωνα με την τελική παραγγελία που θα του αποσταλεί.
  2. Ο Αγοραστής θα λάβει μόνο τα διαθέσιμα προϊόντα
  3. Στον Αγοραστή θα επιστραφεί η αξία των προϊόντων που χρεώθηκε αλλά δεν παρέλαβε, χωρίς καθυστερήσεις και το αργότερο εντός 7 ημερών από την παραλαβή.
3.4 Παραγγελία

Για την τοποθέτηση της παραγγελίας είναι απαραίτητη η χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και των όρων που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα, Απόρρητο και Χρήση των Cookies, συμβάσεις ή ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.
Η ορθή ενημέρωση των στοιχείων του Αγοραστή και η ορθή επιλογή των προϊόντων της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας είναι ευθύνη του Αγοραστή.
Από τη στιγμή που ο Αγοραστής θα επιβεβαιώσει και θα ολοκληρώσει την παραγγελία του με την επιλογή του στο αντίστοιχο πεδίο, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τα επιλεγμένα προς πώληση προϊόντα, τις ποσότητες και τις τιμές τους, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης, καθώς και τον όγκο της παραγγελίας. Εν συνεχεία η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει την παραγγελία, αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή.
Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο Αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί, είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 80-111-40-111, εντός 24 ωρών και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση της.
Μετά την παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας του μπορεί υπό όρους να ασκήσει το δικαίωμα της επιστροφής τους, με βάση την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων όρων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αναστείλει την παράδοση ή και να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, είτε σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο Αγοραστής, είτε σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή είτε στην περίπτωση που διαπιστωθεί απάτη ή δόλος κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Άρθρο 4 - Πληρωμή

4.1 Τρόποι Πληρωμής

Ο Αγοραστής διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις σχετικά με την χρήση του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής που ο ίδιος επέλεξε για την παραγγελία του κατά την διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας.
Για την εξόφληση της παραγγελίας η Εταιρεία αποδέχεται στην ιστοσελίδα της: α) πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners όπως και χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού MasterPass. Αυτές οι κάρτες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τραπεζικό οργανισμό με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. β) κατάθεση στους κάτωθι τραπεζικούς λογαρισμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας και στην συνέχεια αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στην ηλ. διεύθυνση payments@exclusivestores.gr

Alpha Bank: GR6101401380138002320000433
Εθνική Τράπεζα: GR9501101320000013247023362
Eurobank: GR6902602340000440200081441
Τράπεζα Πειραιώς: GR9401720090005009069985438

Άρθρο 5 - Παράδοση και Παραλαβή

5.1 Γενικοί Όροι

Τα παραγγελθέντα από τον Αγοραστή προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που θα καταχωρήσει ο Αγοραστής κατά την παραγγελία η οποία και αναφέρεται ως Διεύθυνση Παράδοσης. Ο Αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παράδοση της παραγγελίας του στην Διεύθυνση Παράδοσης που επιθυμεί. Η Εταιρεία παραδίδει με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της στις περιοχές της Ελληνικής επικράτειας όπου υπάρχει δυνατότητα παράδοσης προϊόντων μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας.

5.2 Ζημίες, κατεστραμμένη συσκευασία

Σε περίπτωση ανωμαλίας κατα την παραλαβή αναφορικά με την συσκευασία (κατεστραμμένες ή ανοιχτές συσκευασίες, ίχνη υγρών, κλπ) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (ελλιπή, κατεστραμμένα κοκ) ο Αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας. Η αδυναμία εφαρμογής της σωστής διαδικασίας αναφορικά με την γνωστοποίηση του προβλήματος μπορεί να αφαιρέσει κάθε ευθύνη από τον μεταφορέα και την Εταιρεία και συγκεκριμένα ο Αγοραστής δεν θα δικαιούται αποζημίωσης, ούτε θα μπορεί ποτέ να διεκδικήσει από την Εταιρεία την επαναποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.

5.2.1 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας
 1. Αν εντοπιστεί ανωμαλία κατά την παρουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς αρνηθείτε άμεσα την παραλαβή και περιγράψτε ξεκάθαρα και λεπτομερώς το πρόβλημα σε έγγραφο αναφοράς που πρέπει να παραδοθεί στον πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς και να συνοδεύει την συσκευασία. Αναφέρετε τηλεφωνικά το πρόβλημα στην Εταιρεία.
 2. Αν εντοπιστεί ανωμαλία μετά την παράδοση από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς, συμπληρώστε ένα έγγραφο αναφοράς με την ζημιά και τα ελλιπή προϊόντα (παράρτημα 1) και ενημερώστε άμεσα την Εταιρεία τηλεφωνικά. Το περιστατικό πρέπει να δηλωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παράδοση.
5.2.2 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση ελλιπών ή κατεστραμμένων προϊόντων

Ο Αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία τηλεφωνικά, σχετικά με την έλλειψη ή την καταστροφή των προϊόντων. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αγοραστή ή του παραλήπτη της παραγγελίας και να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους προτού προχωρήσει σε συμπλήρωση των προϊόντων που λείπουν ή σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων.

5.3 Χρόνος Παράδοσης

Ο Αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας τηλεφωνικά ή από τον ιστότοπο της εταιρείας. Οι αναγραφόμενοι χρόνοι παράδοσης στον ιστότοπο της εταιρείας είναι ενδεικτικοί.
Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από 7 (επτά) ημέρες από τα προκαθορισμένα όρια, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία αφού επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά.

Άρθρο 6 - Δικαιώματα και χρονικό όριο επιστροφών

6.1. Δικαίωμα επιστροφής
6.1.1. Χρονικό όριο άσκησης δικαιώματος επιστροφής

Ο Αγοραστής έχει την δυνατότητα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων να ασκήσει το δικαίωμα του για αναστροφή της πώλησης και επιστροφή των προϊόντων, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του. Σε περίπτωση που η 14η ημέρα είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6.1.2. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

Ο Αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6.2. αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης και τις λεπτομέρειες επιστροφής και μπορεί να επιλέξει είτε την επιστροφή προϊόντων και την αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία είτε αποζημίωση ίση με το κόστος των επιστρεφόμενων προϊόντων, η οποία θα καταβληθεί αντίστοιχα του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, εφόσον η επιστροφή λάβει χώρα εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.
Το δικαίωμα της υπαναχώρησης/επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας.
Επίσης επισημαίνεται στον Αγοραστή ότι δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης /επιστροφής για προϊόντα που δεν φέρουν ή έχουν κατεστραμένη την ταινία ασφαλείας. Η επιστροφή αυτών των προϊόντων έγκειται ανά περίπτωση στην διακριτική ευχαίρεια της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα αποζημιώνονται με μειωμένη αξία ως προς την αξία αγοράς τους.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως εντός 14 ημερών από τη παράδοση των προϊόντων, τα οποία ακολούθως αποστέλλονται συστημένα προς έλεγχο/επιστροφή εντός 7 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

6.1.3. Έξοδα επιστροφής

Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον Αγοραστή εκτός από την περίπτωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης των παραδοθέντων προϊόντων σε συνάρτηση με την παραγγελία, περίπτωση κατά την οποία τα έξοδα αποστολής και επιστροφής καταβάλλονται από την Εταιρεία

6.2. Συμβατικό Δικαίωμα υπαναχώρησης και περίοδος επιστροφής

Η Εταιρεία, έχοντας πάντα ως στόχο την ικανοποίηση των Αγοραστών της και των αποδεκτών των παραγγελιών, αποδέχεται την επιστροφή των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί από την ιστοσελίδα της. Η επιστροφή πραγματοποιείται με συστημένη ταχυδρομική αποστολή η με άμεση παράδοση στο φυσικό της κατάστημα μέσα στις νόμιμες προθεσμίες που αναφέρονται στους παρόντες όρους (εφεξής “δικαίωμα επιστροφής”).

6.3. Λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος επιστροφής.
6.3.1. Γενικές διατάξεις που καλύπτουν όλους τους τρόπους επιστροφής

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών σε τέλεια/άριστη κατάσταση που να επιτρέπει την επαναπώλησή τους (σφραγισμένα, στην αρχική τους κλειστή συσκευασία, με οδηγίες, παρελκόμενα, κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με την απόδειξη αγοράς που απεστάλη μαζί με τα προϊόντα στον Αγοραστή ή παραλήπτη της παραγγελίας. H Εταιρεία θα επιστρέψει στον Αγοραστή την αξία αγοράς των προϊόντων με βάση την μέθοδο πληρωμής που ακολούθησε στην παραγγελία του, εντός 14 ημερών από την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία.

6.3.2 Επιστροφή μέσω ταχυδρομείου ή courier

Ο Αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα του της επιστροφής εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερών, πρέπει να φροντίσει άμεσα να αποσταλούν τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία με συστημένη αποστολή που θα συνοδεύεται από την απόδειξη παραλαβής και με συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (παράρτημα 1) προς : OKTABIT ΑΕ, Γούναρη 26, Αγία Παρασκευή Αττικής, ΤΚ 15343.
Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή και η αποστολή αποδεικνύεται μόνο με αντίστοιχο παραστατικό από τον μεταφορέα η το κατάστημα. Η Εταιρεία δεν δέχεται δέματα με εντολή πληρωμής παραλήπτη (με εξαίρεση την επιστροφή ελαττωματικών κατά την παράδοση προϊόντων).

Άρθρο 7 - Διατήρηση κυριότητας

Η Εταιρεία διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που πώλησε μέχρι την ολική αποπληρωμή της αξίας τους, της κύριας αλλά και των εξόδων και φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη καθώς και των εξόδων αποστολής.
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας της είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Τα προϊόντα που τυχόν θα τροποποιηθούν, επιδιορθωθούν, εγκατασταθούν ή προστεθούν σε άλλη υφιστάμενη δομή από τον Αγοραστή εξαιρούνται της παρούσας εγγύησης. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα εξαιτίας κακής χρήσης και σε προϊόντα που υπέστησαν φθορά ή ζημιά κατά την μεταφορά.

Άρθρο 8 - Ευθύνη

8.1. Δικαιοπρακτική Ικανότητα

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο Αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Πώλησης. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών και των Αγοραστών της. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δεν διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως για την αποπληρωμή της.

8.2. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση, εάν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, δηλαδή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη βούληση και τον έλεγχο της Εταιρείας και δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν, όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 9 - Εγγύηση

9.1 Με την επιφύλαξη του όρου 9.3, η Εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα που διακινεί (1) συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, (2) είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πώλησης και για περίοδο αντίστοιχη με την περίοδο της εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ("Περίοδος Εγγύησης") και (3) τα επώνυμα ανταλλακτικά που διαθέτει είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα για 90 ημέρες από την ημερομηνία της παράδοσης ή για το υπόλοιπο της Περιόδου Εγγύησης του προϊόντος, όποιο είναι περισσότερο. Η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις επιλογές που ορίζονται στον όρο 9.3 κατωτέρω θα συνιστά απαλλαγή εις ολόκληρο της ευθύνης της Εταιρείας, στο πλαίσιο των εγγυήσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα όρο 9.1.
9.2 Όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και οι όροι που πηγάζουν εκ του νόμου, στο μέγιστο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει δεν αποτελούν περιεχόμενο της παρούσας.
9.3 Η Εταιρεία ή/και το επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή κατά τη διακριτική τους ευχέρεια θα επισκευάζουν ή θα αντικαθιστούν τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις που ορίζονται στον όρο 9.1, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνονται άμεσα εγγράφως για το εικαζόμενο ελάττωμα και σε κάθε περίπτωση εντός της Περιόδου Εγγύησης. Εάν η Εταιρεία ή/και το επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή επιλέξουν να αντικαταστήσουν τα Προϊόντα ή μέρη αυτών σύμφωνα με την εγγύηση που ορίζεται στον όρο 9.1, η Εταιρεία ή/και το επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή θα παραδώσουν τα επιστρεφόμενα Προϊόντα ή τα μέρη προς αντικατάσταση στον Αγοραστή με δικά τους έξοδα στη διεύθυνση, στην οποία τα ελαττωματικά Προϊόντα αρχικά παραδόθηκαν και η κυριότητα επί των ελαττωματικών Προϊόντων ή τα μέρη αυτών που αντικαταστάθηκαν θα περιέλθουν εκ νέου στην Εταιρεία ή/και το επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή. Ο Αγοραστής θα πρέπει να προβεί σε όλες τις λογικά αναγκαίες διευθετήσεις για να παραδώσει στην Εταιρεία τα ελαττωματικά προϊόντα ή τα μέρη αυτών τα οποία πρόκειται να αντικατασταθούν και η Εταιρεία ή/και το επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Αγοραστή για τα ελαττωματικά Προϊόντα ή τα μέρη αυτών που δεν επεστράφησαν εγκαίρως κατόπιν του αιτήματος.
9.4 Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα Παραδοτέα Προϊόντα θα συνάδουν με τα Έντυπα Αποστολής.
9.5 Η Εταιρεία εγγυάται ότι για περίοδο 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, το Λογισμικό που συνοδεύει τα προϊόντα θα μπορεί να λειτουργεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται, με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής ενημερώνει την Εταιρεία για κάθε σφάλμα ή ελαττώματα του Λογισμικού εντός 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του Λογισμικού και παρέχει στην Εταιρεία τεκμηριωμένα παραδείγματα τέτοιων σφαλμάτων ή ελαττωμάτων. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ότι το Λογισμικό θα είναι ελεύθερο από επουσιώδη ελαττώματα ή παραλείψεις. Μοναδική ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με την εγγύηση όπως περιγράφεται στον παρόντα όρο 9.5 και μόνο δικαίωμα του Αγοραστή θα είναι η διόρθωση της ενδεχόμενης αστοχίας του Λογισμικού, ώστε να λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
9.6 Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για εγγυήσεις που παρέχονται στο παρόν άρθρο 9 :
9.6.1 σχετικά με οποιοδήποτε ελάττωμα που προκύπτει από φυσιολογική φθορά, ηθελημένη βλάβη, αμέλεια, ανώμαλες συνθήκες εργασίας, αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες της Εταιρείας (προφορικές ή γραπτές), κακή χρήση ή αλλοίωση, τροποποίηση, προσαρμογή ή επισκευή των Προϊόντων ή/και του Λογισμικού χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.
9.6.2 εφόσον η συνολική τιμή των προϊόντων ή/και του Λογισμικού δεν έχει καταβληθεί κατά την δήλη ημερομηνία για την πληρωμή.
9.6.3 για οποιαδήποτε Προϊόντα, Λογισμικό, Παραδοτέα εξαρτήματα, υλικά ή εξοπλισμό που δεν κατασκευάζονται ή παράγονται από την Εταιρεία, για τα οποία ο Αγοραστής νομιμοποιείται μόνο να επωφεληθεί από την εγγύηση που δίδεται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της Εταιρείας στο βαθμό που είναι εκχωρητέα από την Εταιρεία στον Αγοραστή.
9.6.4 για οποιοδήποτε Λογισμικό, Παραδοτέα και Προϊόντα που κατασκευάζονται, παράγονται ή παρέχονται από την Εταιρεία, δυνάμει συμφωνίας, σύμφωνα με το οποιοδήποτε σχέδιο, προδιαγραφή, εντολή ή σύσταση στην Εταιρεία από τον Αγοραστή.
9.6.5 για κάθε είδους ελάττωμα, ζημία ή φθορά που αποκλείεται ρητά από την Εταιρεία με έγγραφη ανακοίνωση, που πρέπει να δίνεται όχι αργότερα από τη σύναψη της παραγγελίας ή/και
9.6.6 εάν ο Αγοραστής κάνει περαιτέρω χρήση των Προϊόντων ή/και του Λογισμικού που έχει την υποχρέωση να επιστρέψει, σύμφωνα με τον όρο 9.3. του παρόντος
9.7 Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα, το Λογισμικό, τα Παραδοτέα ή οι Υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που δεν παρέχονται από την Εταιρεία ή για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, ακόμη και αν η ρύθμιση ή το αποτέλεσμα έχει προταθεί ή συζητηθεί με την Εταιρεία.

Άρθρο 10 - Ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS(Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Άρθρο 11 - Γενικά

11.1 Μερική εγκυρότητα

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Γενικούς Όρους είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι, τότε οι θιγόμενοι όροι ή τμήματα αυτών δεν ισχύουν ως συστατικό μέρος της σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι δεν επιρρεάζονται και ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών.

11.2 Παραίτηση

Οι παρόντες Γενικοί Όροι θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις στο σύνολό τους, αποδέχονται δε αυτά την πιστή τήρησή τους και παραιτούνται του δικαιώματός τους να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε από αυτούς.

11.3 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρακάτω έντυπο μαζί με τα προϊόντα της παραγγελίας σας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Σας συνιστούμε να καθορίσετε επακριβώς τον αριθμό της παραγγελίας σας.