DELL Exclusive Store
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η ΟΚΤΑΒΙΤ Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ("ΟΚΤΑΒΙΤ") εμπορεύεται προϊόντα πληροφορικής, απευθυνόμενη σε επιτηδευματίες και πελάτες λιανικής είτε από την παρούσα ιστοσελίδα της είτε από το φυσικό της κατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” και λειτουργεί υπό τον διακριτικό τίτλο “DELL EXCLUSIVE STORE”,.


Η ΟΚΤΑΒΙΤ σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς τα προστατεύουμε, πώς τα μοιραζόμαστε και πώς μπορείτε να τα ελέγχετε. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή/και τη γνωστοποίηση σε εμάς προσωπικών δεδομένων δικών σας ή συνεργατών σας, στο πλαίσιο των εμπορικών μας συναλλαγών, συναινείτε στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.


Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΟΚΤΑΒΙΤ ("η Πολιτική").


Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:1. Σε ποιον εφαρμόζεται αυτή η Πολιτική;


Αυτή η Πολιτική ισχύει για κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο η OKTABIT συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ως εκτελών την επεξεργασία.


Επί παραδείγματι παρατίθεται οι κύριες κατηγορίες φυσικών προσώπων:2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;


Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε άμεσα, προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προσωπικά δεδομένα από τους εμπορικούς μας συνεργάτες. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις,θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.


3. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ώστε να αποφευχθούν κάθε μορφής περιπτώσεις απώλειας, αυθαίρετης χρήσης, τροποποίησης ή/και καταστροφής. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για να επιτρέψουμε μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, κρυπτογραφικές τεχνολογίες για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και μηχανισμούς προστασίας για την αποφυγή επιθέσεων στο σύστημα.


Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας έχουν μεταξύ άλλων καθήκον εμπιστευτικότητας, βάσει των κανόνων συμπεριφοράς και των κανόνων επαγγελματικής πρακτικής.


Όσον αφορά την περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμαστε να τα διατηρήσουμε μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα περιττά δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.


5. Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Η OKTABIT δεν εμπορεύεται, μισθώνει ή εκμεταλλεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες που σας αφορούν με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τους προμηθευτές υπηρεσιών και προϊόντων, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τρίτων και τους εργολάβους (συλλογικά "τρίτα μέρη"), τους διαχειριστές λογαριασμών του οργανισμού σας ή/και τους συνεργάτες μας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική.

Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας μας και ως εκ τούτου ενεργεί κατόπιν αιτήματος μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, συνάπτουμε αμφίδρομη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με τρίτους που πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.


6. Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:7. Οι επαφές μας και η διαδικασία παραπόνων


Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο και την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο privacy@oktabit.gr.


Εάν πιστεύετε ότι παραβιάσαμε αυτήν την πολιτική ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@oktabit.gr. Παρακαλούμε να μας παράσχετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία σας καθώς και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Θα διερευνήσουμε το ζήτημα και θα καθορίσουμε τα βήματα που απαιτούνται για την κατάλληλη επίλυση του θέματος. Πιθανόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή/και να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της έρευνας.


8. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα παιδιά


Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και ούτε συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων. Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε στο privacy@oktabit.gr. Αν μας ειδοποιήσετε ή διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα το συντομότερο δυνατό.


9. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική


Αυτή η Πολιτική μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή, για να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθεσία ή άλλες εύλογες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση αναθεώρησης αυτής της πολιτικής, η ΟΚΤΑΒΙΤ θα δημοσιεύσει τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της και η νέα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει από την δημοσίευσή της. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την αντίστοιχη ιστοσελίδα.


Manage Cookies