Στα Dell Exclusive Stores,
οι άνθρωποι μας βρίσκονται στο επίκεντρο.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ομάδα μας καθώς αναγνωρίζουμε την αξία της στη δυναμική μας πορεία. Τα στελέχη μας διακρίνονται για τη διάθεση για μάθηση και προσφορά, το πάθος τους για τη Dell και την τεχνολογία της, τη δημιουργική σκέψη και το πνεύμα συνεργασίας. Όλοι μαζί αποτελούν την εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης των καταστημάτων μας.


Προσφέρουμε ισότητα ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση και τη δυνατότητα να αξιοποιούν εποικοδομητικά τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(Κωδ. θέσης dell.mall.231215)

Επιθυμούμε να προσλάβουμε Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πλήρη ή/και μερική απασχόληση στο The Mall Athens στην Αθήνα (Aνδρέα Παπανδρέου 35, 15122 Μαρούσι).


Αρμοδιότητες:

 

• Εξασφάλιση υψηλότατου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών

• Πωλήσεις / επίτευξη των στόχων του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Διαρκής ενημέρωση των εξελίξεων στην αγορά της πληροφορικής

• Τιμολόγηση

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

• 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

• Άριστη γνώση προϊόντων τεχνολογίας (Η/Υ, notebooks)

• Καλή γνώση αγγλικών

• Πελατοκεντρικός χαρακτήρας

• Πάθος για την πληροφορική

• Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον

 

Προσφέρουμε:

 

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας

• Δυνατότητες εξέλιξης

• Διαρκή εκπαίδευση

• Ομαδικό συμβόλαιο υγείας

 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@oktabit.gr με την ένδειξη του κωδικού θέσης.